Essay-ก็แค่ของกล้วย-ๆ

Essay ก็แค่ของกล้วย ๆ

พาร์ทสุดหินในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย เราต้องยกให้กับ Essay ในด้าน Writing อย่างที่เราคุ้นเคยกัน เพราะการจะเขียน Essay ออกมาได้ดีนั้น จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ Grammar และ Structure ของภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง ซึ่งทั้งสองอย่างมักจะกลายเป็นปัญหาหลัก ๆ อีกทั้งในเรื่อง Vocabulary ก็มีส่วนเอี่ยวอีกด้วย การวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของคน ๆ หนึ่ง ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด การสอบเขียน Essay ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ สามารวัดได้รอบด้านเลยทีเดียว จึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่ตกม้าตายกับการสอบชนิดนี้

“Essay” ตามดิกชันนารี Oxford University ได้ให้ความหมายไว้ว่า “a short piece of writing by a student as part of a course of study” แปลตรงตัวเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่าย ๆ ได้ความหมายว่า
“บทความ” หรือ “เรียงความ” ซึ่งถ้าหากเราชำแหละ ส่วนประกอบ โครงสร้าง ออกมานั้น เรียกได้ว่ามันคือ เรียงความวิชาภาษาไทยที่เขียนในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพราะองค์ประกอบเหมือนกันทุกอย่าง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า โครงสร้างของบทความที่เรากล่าวอ้างอิงมาข้างต้นนั้น มีอะไรกันบ้าง

  1. Introduction (บทนำ)

การดึงดูดผู้อ่านในครั้งแรก Introduction เป็นส่วนจำเป็นอย่างมาก ถ้านึกไม่ออกให้เราเปรียบได้ดั่ง Teaser ของหนัง ถ้า Introduction เขียนออกมาได้ไม่ดี ใช้คำได้น่าเบื่อ ไม่มีการเล่นคำ ความอยากรู้ของผู้ผ่านในส่วนถัดไปก็ Essay ก็จะไม่มี ดังนั้นหลักการสำคัญก็คือ การเอาแกนใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะสื่อมาเกริ่นพอสังเขป

  1. Body (เนื้อหา)

Body เปรียบเสมือนบทหนัง การเขียนเอาเนื้อหาทุกอย่างที่เราได้ทำการศึกษามาอยู่ในพาร์ทเดียว สามารถมีได้หลายย่อหน้า เป็นตอน ๆ เนื้อหาที่เราจะเขียนต้องสามารถโยงได้ดีกับส่วนของ Introduction มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน Body สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • Topic Sentence

    เป็นการเอาใจความสำคัญมาขยี้ ให้แตกละเอียด เน้นให้ความหมายว่าเป็นอย่างไร หรือเราจะเขียนโดยทำการเอาในส่วนของ Introduction มาขยายความต่อก็ได้

  • Supporting details/ideas

    การเขียนสนับสนุน Topic Sentence อย่างเป็นเหตุเป็นผล เราจะไม่ใช้คำบอกเหตุผลตรง ๆ อย่างเช่น “Because” หรือ “The reason(s) is/are…” แต่เราจะยกข้อเท็จจริงมาเคลมแทน เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจผู้อ่าน ให้เชื่อตามเรา

อ่านเพิ่มเติม: อยากได้คะแนน Essay เยอะ…ต้องทำอย่างไร

  1. Conclusion (สรุป)

พาร์ทนี้ หลายคนเลือกจะใช้คำว่า “Finally” , “In conclusion” หรือ “At last” มาเป็นคำเปิดหัวย่อหน้าใหม่ เพราะง่ายต่อการเขียนเพิ่มเติม Conclusion คือการสรุปเนื้อหาทุกอย่างที่เราเขียนมา ให้จบอยู่ในย่อหน้าเดียว ต้องเขียนโดยไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่ากำลังวนกลับมาที่เดิม เป็นการเน้นย้ำถึงใจความสำคัญอีกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าเราให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จริง ๆ

เห็นหรือยังว่า การเขียน Essay ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากซะเลยทีเดียว การทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบก่อนทำการสอบ และทำการฝึกฝนการเขียนอยู่เรื่อย ๆ ก็จะสามารถทำให้เราฟันคะแนนได้อย่างกล้วย ๆ ไร้กังวล ผ่านฉะลุย แน่นอน!

 

 

Spread the love

Facebook Comments

Translate »