เขียน Essay ให้ได้คะแนนเกือบเต็ม

“Essay” เชื่อว่าไม่มากก็น้อยคงจะได้ยินคำนี้ โดยเฉพาะการสอบในวิชาภาษาอังกฤษ การสอบเขียน Essay จะอยู่ในส่วนของพาร์ท Writing เพื่อทดสอบศักยภาพในด้านการเขียนของเรา ในการเขียนแต่ละครั้ง ไวยากรณ์และแกรมมามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะตกม้าตายตรงนี้ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจแบบรากลึก ว่าจริง ๆ แล้วการตี Essay ให้แตก ต้องตีอย่างไร

ตามดิกชันนารีของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดฉบับไทย-อังกฤษ ได้กล่าวไว้ว่า “Essay” หมายถึง ความเรียงข้อเขียน, บทความ, เรียงความ คำที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ “article”, “composition” โครงสร้างและดีเทลต่าง ๆ นี่แทบไม่ต่างอะไรไปจากการเขียนเรียงความภาษาไทยที่เราเคยเขียนกันตอนสมัยมัธยมหรือประถม โดยเราจะแบ่งเป็น 3 พาร์ท ดังนี้

 1. Introduction (บทนำ)

Introduction หมายถึง บทนำ หรือ ส่วนนำ ซึ่งความสำคัญที่เราต้องใส่ใจก็คือการเขียนออกมาให้ดึงดูดผู้อ่านมากที่สุด การเปิดบทนำที่ดี เราต้องอาศัยการเกริ่นถึงประเด็นที่เราจะอ้างถึง ต้องพยายามสื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าเราต้องการจะบอกอะไร

 1. Body (เนื้อหา)

คำจำกัดความของส่วน Body ก็คือ “The most important part”  เป็นส่วนที่เราเอาใจความสำคัญที่จะสื่อมาขยายกันแบบเน้น ๆ มีเนื้อหาหรือสาระอะไร ก็ใส่ลงมาในพาร์ทนี้หมด สามารถมีได้หลายย่อหน้า โดยเราจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

 • Topic Sentence

  เป็นการกล่าวในส่วนของเนื้อเรื่องว่ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมต้องถึงยกประเด็นนี้มาเล่า น่าสนใจมากแค่ไหน ตรงนี้เราต้องพยายามโน้มน้าวใจผู้อ่านให้ได้

 • Supporting details/ideas

  ชื่อในส่วนนี้ก็บอกความหมายได้ไม่ยาก ว่ามีหน้าที่อะไร ตรงนี้เราต้องหาเหตุผลมาซัพพอร์ตในส่วนของ Topic Sentence เคลมให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามไปอีกขั้น

อ่านเพิ่มเติม: Essay ก็แค่ของกล้วย ๆ

 1. Conclusion (สรุป)

พาร์ทสุดท้ายของ Essay อย่างบทสรุป เป็นพาร์ทปราบเซียน เพราะหลายคนมักจะคิดไม่ออก เขียนวกไปวนมา เขียนมาดีทั้งบทความ แต่ดันพังตอนจบ ทำให้โดนตัดคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย ข้อแนะนำของพาร์ท Conclusion คือ เราต้องชี้แนะให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่า รู้สึกเห็นด้วยกับเรียงความของเราหรือไม่ เราสามารถใส่ Opinion ของเราลงไปได้ บอกให้ผู้อ่านได้รู้แนวทางและข้อควรปฏิบัติของใจความสำคัญ

การเขียน Essay ให้ออกมาอย่างสมบูรณ์ที่สุด ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลย เพียงแต่ใครหลาย ๆ ยังไม่เข้าใจในเรื่องบริบท และความหมายของ Essay อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้การฝึกฝนการเขียนเป็นประจำก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่สามารถช่วยให้เราเพิ่มทักษะ ความชำนาญมากขึ้น ฉะนั้น ได้คะแนน Essay แบบเกือบเต็มไม่ใช่เรื่องหิน ๆ อีกต่อไป ถ้าเรามีสกิลมากพอ

Essay ก็แค่ของกล้วย ๆ

พาร์ทสุดหินในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กไทย เราต้องยกให้กับ Essay ในด้าน Writing อย่างที่เราคุ้นเคยกัน เพราะการจะเขียน Essay ออกมาได้ดีนั้น จะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ Grammar และ Structure ของภาษาอังกฤษระดับหนึ่ง ซึ่งทั้งสองอย่างมักจะกลายเป็นปัญหาหลัก ๆ อีกทั้งในเรื่อง Vocabulary ก็มีส่วนเอี่ยวอีกด้วย การวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษของคน ๆ หนึ่ง ว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด การสอบเขียน Essay ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ สามารวัดได้รอบด้านเลยทีเดียว จึงไม่แปลกที่คนส่วนใหญ่ตกม้าตายกับการสอบชนิดนี้

“Essay” ตามดิกชันนารี Oxford University ได้ให้ความหมายไว้ว่า “a short piece of writing by a student as part of a course of study” แปลตรงตัวเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่าย ๆ ได้ความหมายว่า
“บทความ” หรือ “เรียงความ” ซึ่งถ้าหากเราชำแหละ ส่วนประกอบ โครงสร้าง ออกมานั้น เรียกได้ว่ามันคือ เรียงความวิชาภาษาไทยที่เขียนในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ เพราะองค์ประกอบเหมือนกันทุกอย่าง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า โครงสร้างของบทความที่เรากล่าวอ้างอิงมาข้างต้นนั้น มีอะไรกันบ้าง

 1. Introduction (บทนำ)

การดึงดูดผู้อ่านในครั้งแรก Introduction เป็นส่วนจำเป็นอย่างมาก ถ้านึกไม่ออกให้เราเปรียบได้ดั่ง Teaser ของหนัง ถ้า Introduction เขียนออกมาได้ไม่ดี ใช้คำได้น่าเบื่อ ไม่มีการเล่นคำ ความอยากรู้ของผู้ผ่านในส่วนถัดไปก็ Essay ก็จะไม่มี ดังนั้นหลักการสำคัญก็คือ การเอาแกนใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะสื่อมาเกริ่นพอสังเขป

 1. Body (เนื้อหา)

Body เปรียบเสมือนบทหนัง การเขียนเอาเนื้อหาทุกอย่างที่เราได้ทำการศึกษามาอยู่ในพาร์ทเดียว สามารถมีได้หลายย่อหน้า เป็นตอน ๆ เนื้อหาที่เราจะเขียนต้องสามารถโยงได้ดีกับส่วนของ Introduction มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน Body สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • Topic Sentence

  เป็นการเอาใจความสำคัญมาขยี้ ให้แตกละเอียด เน้นให้ความหมายว่าเป็นอย่างไร หรือเราจะเขียนโดยทำการเอาในส่วนของ Introduction มาขยายความต่อก็ได้

 • Supporting details/ideas

  การเขียนสนับสนุน Topic Sentence อย่างเป็นเหตุเป็นผล เราจะไม่ใช้คำบอกเหตุผลตรง ๆ อย่างเช่น “Because” หรือ “The reason(s) is/are…” แต่เราจะยกข้อเท็จจริงมาเคลมแทน เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจผู้อ่าน ให้เชื่อตามเรา

อ่านเพิ่มเติม: อยากได้คะแนน Essay เยอะ…ต้องทำอย่างไร

 1. Conclusion (สรุป)

พาร์ทนี้ หลายคนเลือกจะใช้คำว่า “Finally” , “In conclusion” หรือ “At last” มาเป็นคำเปิดหัวย่อหน้าใหม่ เพราะง่ายต่อการเขียนเพิ่มเติม Conclusion คือการสรุปเนื้อหาทุกอย่างที่เราเขียนมา ให้จบอยู่ในย่อหน้าเดียว ต้องเขียนโดยไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกว่ากำลังวนกลับมาที่เดิม เป็นการเน้นย้ำถึงใจความสำคัญอีกครั้ง เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่าเราให้ความสำคัญกับประเด็นนี้จริง ๆ

เห็นหรือยังว่า การเขียน Essay ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากซะเลยทีเดียว การทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบก่อนทำการสอบ และทำการฝึกฝนการเขียนอยู่เรื่อย ๆ ก็จะสามารถทำให้เราฟันคะแนนได้อย่างกล้วย ๆ ไร้กังวล ผ่านฉะลุย แน่นอน!

 

 

Translate »