เขียน essay อย่างไร…ให้ผ่านฉะลุย

ถ้ากล่าวถึง essay เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักอย่างแน่นอน การสอบชนิดนี้มักจะคู่กับวิชาภาษาอังกฤษเสมอ โดยคำว่า Essay” ตามฉบับออกซ์ฟอร์ดดิกชันนารี หมายถึง ร้อยแก้ว, ข้อความสั้น ๆ หากเราย้อนหลังไปประมาณ 4-5 ปี การวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในด้าน Writing มักนิยมเอาการเขียน Essay มาวัดศักยภาพเด็ก ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณภาพเลยทีเดียว แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าการเขียน Essay นั้นมีเงื่อนไข และกฎเกณฑ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้ถึงการเขียน Essay ระดับพื้นฐานกันเลย

โครงสร้างของการเขียน Essay ไม่ต่างอะไรไปจากการเขียนเรียงความภาษาไทยมากนัก เพราะมีแพทเทิร์นที่เป็นไปในลักษณะทิศทางเดียวกัน ประกอบไปด้วย

 1. Introduction (บทนำ)

ส่วนนี้ คือการเปิดหัวเรื่องของหัวข้อบทความที่เราต้องการจะเขียน ซึ่งถ้าเราสามารถเขียนบทนำให้น่าดึงดูด และทำให้ผู้อ่านรู้สึกต้องการอ่านต่อไป นั่นหมายความว่า คุณได้คะแนนไปแล้วครึ่งนึง Introduction ที่ดีต้องนำเสนอใจความหลักได้ และต้องสามารถโยงประเด็นให้เกี่ยวข้องกับย่อหน้าถัดไปได้อย่างสมูธ กลมกลืน เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกไม่ติดขัด

 1. Body (เนื้อหา)

ในส่วนของ Body คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามี เป็นหัวใจหลัก ๆ ในการเขียน Essay สามารถมีได้หลายย่อหน้า โดยการเขียน Body ที่ดีเราจะต้องมีส่วนประกอบย่อย ๆ ก็คือ “Topic Sentence” เป็นการกล่าวเกริ่นบทของเนื้อหาที่เรามีทั้งหมด สื่อให้ผู้อ่านทราบว่าเราต้องการจะบอกอะไร อีกส่วนก็คือ “Supporting details/ideas” เป็นส่วนเหตุผลที่เราต้องยกมาเป็นข้อสนับสนุนและเป็นการยกตัวอย่างขยาย Topic Sentence เพื่อพิสูจน์ให้ผู้อ่านตระหนักว่าสิ่งที่เรากำลังสื่ออยู่นั้น มีความถูกต้อง แม่นยำ สมเหตุสมผล ทริคสำคัญก็คือ ใช้คำที่สามารถโน้มน้าวใจผู้อ่านได้ ทั้งนี้ในส่วนของ Body จะต้องมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: เขียน Essay อย่างไร ให้อาจารย์ปลื้ม

 1. Conclusion (สรุป)

ในส่วนนี้ จะเป็นการเอาเนื้อหาทั้งหมดมากล่าวสรุปปิดท้ายใน 1 ย่อหน้า โดยทั่วไป เราจะมีการให้เหตุผลส่วนตัวไปว่า เห็นด้วยหรือไม่ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติว่าควรเป็นอย่างไร แล้วก็ย้ำถึงใจความสำคัญอีกครั้งนึง เพื่อให้ผู้อ่านได้โฟกัสถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อก่อนอ่านจบ

จริง ๆ แล้วการเขียน Essay ไม่ได้มีเพียงแค่ การที่เราทราบถึงโครงสร้างแล้วเราจะเขียนเองได้เลย การกำหนดหัวข้อ เป็น priority ที่เราต้องคำนึงถึง  หัวข้อต้องมีความน่าสนใจ ต้องมีวัตถุประสงค์แน่ชัดว่าเราต้องการเล่าถึงอะไร ต้องสามารถเห็นถึงบทความคร่าว ๆ โดยรวมก่อนว่า ควรไปในทิศทางไหน เพราะ เวลาเขียน Essay หลายคนมักจะเจอทางตัน เนื่องจากไม่ได้มองไปถึงภาพรวมของเนื้อหาว่าเราควรใส่อะไรลงไป ขั้นตอนนี้สำคัญเป็นอย่างมาก อีกอย่างการวางแผนในการเขียน Essay ให้ผู้อ่านรู้สึกไหลลื่นเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียว เราต้องไตร่ตรองก่อนว่า Topic Sentence เราจะจั่วอย่างไร และต้องให้สอดคล้องกับ Supporting details/ideas ที่เราจะยกมาสนับสนุน เราต้องโน้มน้าวใจผู้อ่านให้ได้มากที่สุด โดยมีการเน้นย้ำใจความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยที่ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าเราเขียนวนซ้ำที่เดิม เพียงเท่านี้การเขียน Essay ก็ไม่ใช่เรื่องหินอีกต่อไป

 

 

เขียน Essay อย่างไร ให้อาจารย์ปลื้ม

พอได้ยินคำว่า “Essay” เชื่อว่ากว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนไทยมีสะดุ้งเฮือกกันบ้าง การสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษในด้าน Writing มักจะเอา Essay เป็นตัวชี้วัด เพราะการสอบแค่หนึ่งครั้ง ก็สามารถบอกได้เลยว่า เด็กคนนี้แม่นภาษาอังกฤษแค่ไหน

โครงสร้างโดยทั่วไปของ Essay แทบไม่ต่างอะไรไปจากโครงสร้างเรียงความภาษาไทย ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่วน ดังนี้

 1. Introduction (บทนำ)

การกล่าวเกริ่นหัวข้อบทความที่เราจะเขียน ว่าเป็นอย่างไร เพื่ออะไร เป็นการเปิดหัวเรื่องดี ๆ นั่นเอง

 1. Body (เนื้อหา)

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

 • Topic Sentence

  จะอยู่ในส่วนย่อหน้าแรกของ Body เป็นการเอาใจความสำคัญมาให้ความหมาย กล่าวถึงโดยมีอ้างอิง

 • Supporting details/ideas

  การเชื่อม Topic Sentence เข้าไว้ในลักษณะของเหตุผล โดยเราต้องหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุน Topic Sentence เพื่อโน้มน้าวใจคนดู

 1. Conclusion (สรุป)

ในพาร์ทนี้จะมีแค่ย่อหน้าเดียวเท่านั้น เพราะคือ การสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกัน แล้วเน้นย้ำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงใจความสำคัญอีกครั้งก่อนปิดท้าย

หลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ Essay แล้ว สิ่งที่เราพึงจะมี นั่นก็คือ “เทคนิค” ซึ่งวันนี้เรามีเคล็ด(ไม่)ลับมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันถ้วนหน้าว่า ถ้าอยากได้คะแนน Essay ดี ๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. เนื้อเรื่องต้องมีความเชื่อมโยงกับบทนำ

บทนำของเราควรดูน่าสนใจ และเนื้อหาในเนื้อเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับบทนำ ความเป็นเอกภพอันหนึ่งอันเดียว คือสิ่งที่เราต้องนึกถึงไว้ตลอด หลายคนเขียนเพลินจนออกทะเล ทำให้ Essay ขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย

 1. มีสไตล์การเขียนที่ชัดเจนและน่าจับตามอง

การเขียน Essay ที่ดี ไม่ควรกล่าวถึงบริบทโดยกว้าง เพราะการกล่าวโดยภาพรวม จะทำให้เราไม่สามารถ Specific ถึงใจความสำคัญเท่าไหร่ สไตล์การเขียนจะไม่มีเสน่ห์ อ่านแล้วเบื่อ ดังนั้นถ้าชอบหัวข้ออะไร ก็ทำการหาข้อมูลหยั่งลึกไว้เลย

อ่านเพิ่มเติม: เขียน Essay ให้ได้คะแนนเกือบเต็ม

 1. ให้ความสำคัญกับบทนำมากที่สุด

คณะกรรมการ อาจารย์ โดยทั่วไป มักจะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาที ในการอ่าน Essay แต่ละคน ดังนั้นบทนำของเราควรจะให้ความสนใจและสามารถบอกใจความสำคัญแก่ผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น เพราะถ้าบทนำดี ให้ถือว่าเราได้คะแนนไปกว่าครึ่งแล้ว

 1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ในการสอบ Essay แต่ละครั้ง หัวข้อที่เราได้มาอาจจะน่าเบื่อบ้าง หรือ น่าสนใจบ้าง หน้าที่ของเราก็คือ ร่างแบบแผนของบทความในหัวคร่าว ๆ ก่อนว่าควรไปทิศทางไหน เพื่อไม่ให้ Essay ของเราออกทะเล แล้วอย่าลืมที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์ แหวกแนว อย่ากลัวที่จะแตกต่างในการใช้ศิลปะงานเขียนบนกระดาษ

Translate »