About Me

ผม

 

คนที่ชอบเล่าเรื่องและฟังเรื่องราวชอบเขียนตั้งแต่อายุยังน้อย ขณะนี้กำลังพยายามช่วยเพื่อนที่ชอบเขียนและให้คำแนะนำและข้อแนะนำในการเขียนสำหรับผู้ที่ต้องการเล่าเรื่องและสอบข้อเขียน หวังว่าบทความที่ให้ไว้จะเป็นประโยชน์ ขอขอบคุณ

Translate »