อยากได้คะแนน Essay เยอะ…ต้องทำอย่างไร

การสอบเขียนภาษาอังกฤษที่ทุกคนคุ้นเคยกัน คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ “Essay” การสอบเขียนชนิดนี้ถูกนำมาใช้เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษด้าน Writing ซึ่งการสอบแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะผู้เข้าสอบต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ Grammar ,Idiom และ Vocabulary ระดับหนึ่งเลย แต่จะเก็บคะแนนในส่วนนี้ ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลย วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันแบบลึกซึ้งดีกว่า ว่าจริง ๆ แล้ว Essay คืออะไรกันแน่

ถ้าหากเราแบบตรง ๆ ง่าย ๆ ก็เลย Essay หมายถึง “บทความ” หรือ “เรียงความ” ซึ่งไม่ได้มีความต่างอะไรไปจากเรียงความภาษาไทยเลย ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ดังนี้

 1. Introduction (บทนำ)

Introduction ก็คือ บทนำ เป็นการเกริ่นเอาชื่อเรื่องที่เราจะเขียนมาขยาย ให้ดีเทลเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเราจะสามารถเขียนได้โดยเอาคำในชื่อเรื่องที่มีความโดดเด่น มาให้ความหมาย ขยี้ต่อ

 1. Body (เนื้อหา)

Body ก็คือ การเขียนเนื้อหาทั้งหมดที่เรามีลงไป สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

 • Topic Sentence

  เป็นการยกใจความหลักที่เราจะกล่าวมาขยายความต่อ โดยในส่วนนี้จะเป็นย่อหน้าแรกของ Body

 • Supporting details/ideas

  เปรียบได้กับผลจากการกระทำของ Topic Sentence การหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุน เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตาม

 1. Conclusion (สรุป)

Conclusion จะมีแค่ย่อหน้าเดียวเท่านั้น เพราะคือ การสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกัน แล้วเน้นย้ำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงใจความสำคัญอีกครั้งก่อนปิดท้าย เราสามารถใส่ความคิดเห็นของเราลงไปได้ โดยบอกว่าเราเห็นด้วยหรือไม่ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ควรจะเป็น

นอกจากการทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบของ Essay จะช่วยเรามากขึ้นแล้ว เทคนิคต่าง ๆ ก็จำเป็นเช่นเดียวกัน วันนี้เราจึงมีทริคเด็ด ๆ มาเพิ่มคะแนนให้กับเราแบบฉุดไม่อยู่กันเลย!

 1. Intro ดีก็ได้ชัยไปกว่าครึ่ง

Introduction คือ สิ่งแรกที่เราจะเจอเมื่อเปิดอ่าน Essay ดังนั้นการเขียนบทนำที่ดี ต้องสามารถดึงดูดผู้อ่านได้ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าอยากติดตามในตอนถัดไป เพราะถ้าบทนำของเราน่าเบื่อ ไม่มีชีวิตชีวา ใครมันจะไปอยากอ่าน…

ตัวอย่างเช่นหากเราเขียนหัวข้อเกี่ยวกับการพนันควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและดึงดูดผู้อ่าน เช่นหัวข้อคือ sbobet ฝาก เงินที่มีหัวข้อว่า “การแนะนำการฝากเงินในเกม sbobet” โดยใช้หัวข้อนี้น่าสนใจเพราะมีเกมการพนันที่เรียกว่า sbobet และสอนการฝากเงินเป็นหัวข้อที่ผู้อ่านมักจะมองหา

 1. ใช้ภาษาเขียน อย่าใช้ภาษาพูด

ข้อนี้ให้เราลองพิจารณาดูว่า การเขียนบทความกึ่งวิชาการ แต่มีคำพูดทั่วไปอยู่ด้วย คงจะไม่ใช่เรื่องที่ควรซักเท่าไหร่ ทางที่ดีเราควรหลีกเลี่ยงวลีดังต่อไปนี้  เช่น “just,” “very,” “really,” “even,” และ “that.” ไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้เลย แต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้ซ้ำ ๆ กัน ทำให้งานเขียนของเราดูติด ๆ ขัด ๆ ไม่ลื่นไหล

อ่านเพิ่มเติม: เขียน essay อย่างไร…ให้ผ่านฉะลุย

 1. Tense นั้นสำคัญไฉน

Tense จัดอยู่ในหมวด Grammar มีความสำคัญใช่ย่อยเลย คำว่า “Tense” หมายถึง การบอกเวลา โดยเป็นการจัดลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง หลายคนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ซักเท่าไหร่ บางครั้งเขียนออกมา ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ไหนมาก่อน เหตุการณ์มาหลัง ฉะนั้นระวังกันด้วย

 

Translate »