เขียน-Essay-อย่างไร-ให้อาจารย์ปลื้ม

เขียน Essay อย่างไร ให้อาจารย์ปลื้ม

พอได้ยินคำว่า “Essay” เชื่อว่ากว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนไทยมีสะดุ้งเฮือกกันบ้าง การสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษในด้าน Writing มักจะเอา Essay เป็นตัวชี้วัด เพราะการสอบแค่หนึ่งครั้ง ก็สามารถบอกได้เลยว่า เด็กคนนี้แม่นภาษาอังกฤษแค่ไหน

โครงสร้างโดยทั่วไปของ Essay แทบไม่ต่างอะไรไปจากโครงสร้างเรียงความภาษาไทย ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ๆ 3 ส่วน ดังนี้

 1. Introduction (บทนำ)

การกล่าวเกริ่นหัวข้อบทความที่เราจะเขียน ว่าเป็นอย่างไร เพื่ออะไร เป็นการเปิดหัวเรื่องดี ๆ นั่นเอง

 1. Body (เนื้อหา)

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้

 • Topic Sentence

  จะอยู่ในส่วนย่อหน้าแรกของ Body เป็นการเอาใจความสำคัญมาให้ความหมาย กล่าวถึงโดยมีอ้างอิง

 • Supporting details/ideas

  การเชื่อม Topic Sentence เข้าไว้ในลักษณะของเหตุผล โดยเราต้องหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุน Topic Sentence เพื่อโน้มน้าวใจคนดู

 1. Conclusion (สรุป)

ในพาร์ทนี้จะมีแค่ย่อหน้าเดียวเท่านั้น เพราะคือ การสรุปทุกอย่างเข้าด้วยกัน แล้วเน้นย้ำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงใจความสำคัญอีกครั้งก่อนปิดท้าย

หลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ Essay แล้ว สิ่งที่เราพึงจะมี นั่นก็คือ “เทคนิค” ซึ่งวันนี้เรามีเคล็ด(ไม่)ลับมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันถ้วนหน้าว่า ถ้าอยากได้คะแนน Essay ดี ๆ ต้องทำอย่างไรบ้าง

 1. เนื้อเรื่องต้องมีความเชื่อมโยงกับบทนำ

บทนำของเราควรดูน่าสนใจ และเนื้อหาในเนื้อเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชื่อมโยงกับบทนำ ความเป็นเอกภพอันหนึ่งอันเดียว คือสิ่งที่เราต้องนึกถึงไว้ตลอด หลายคนเขียนเพลินจนออกทะเล ทำให้ Essay ขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย

 1. มีสไตล์การเขียนที่ชัดเจนและน่าจับตามอง

การเขียน Essay ที่ดี ไม่ควรกล่าวถึงบริบทโดยกว้าง เพราะการกล่าวโดยภาพรวม จะทำให้เราไม่สามารถ Specific ถึงใจความสำคัญเท่าไหร่ สไตล์การเขียนจะไม่มีเสน่ห์ อ่านแล้วเบื่อ ดังนั้นถ้าชอบหัวข้ออะไร ก็ทำการหาข้อมูลหยั่งลึกไว้เลย

อ่านเพิ่มเติม: เขียน Essay ให้ได้คะแนนเกือบเต็ม

 1. ให้ความสำคัญกับบทนำมากที่สุด

คณะกรรมการ อาจารย์ โดยทั่วไป มักจะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาที ในการอ่าน Essay แต่ละคน ดังนั้นบทนำของเราควรจะให้ความสนใจและสามารถบอกใจความสำคัญแก่ผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น เพราะถ้าบทนำดี ให้ถือว่าเราได้คะแนนไปกว่าครึ่งแล้ว

 1. ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ในการสอบ Essay แต่ละครั้ง หัวข้อที่เราได้มาอาจจะน่าเบื่อบ้าง หรือ น่าสนใจบ้าง หน้าที่ของเราก็คือ ร่างแบบแผนของบทความในหัวคร่าว ๆ ก่อนว่าควรไปทิศทางไหน เพื่อไม่ให้ Essay ของเราออกทะเล แล้วอย่าลืมที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์ แหวกแนว อย่ากลัวที่จะแตกต่างในการใช้ศิลปะงานเขียนบนกระดาษ

Spread the love

Facebook Comments

Translate »